Tài khoản ngân hàng của chúng tôi

Yapi Kredi Bank

TR79 0006 7010 0000 0055 0941 91

Onur Çil


Halkbank

TR31 0001 2001 4470 0001 1086 79

Onur Çil


QNB Finansbank

TR65 0011 1000 0000 0088 6855 65

Orçun Balkım


Vui lòng gửi thông báo thanh toán cho chúng tôi khi bạn đã thực hiện thanh toán.